Le tacaíocht ó 
    
    Cóipcheart: Sean-Nós Cois Life, 2013
Lógó an Ghóilín
Lógó Fhoras na Gaeilge
Daoine óga agus Sean-Nós Cois Life

Beartas Shean-Nós Cois Life um Chosaint Leanaí

Cloíonn Sean-Nós Cois Life le is na treoirlínte um chosaint agus leas leanaí agus daoine óga in earnáil na n-ealaíon atá foilsithe ag an gComhairle Ealaíon.

Is féidir leat cóip de na polasaithe cuí a íoslódáil anseo as Gaeilge nó as Béarla:

Treoirlínte um chosaint agus leas leanaí agus daoine óga in earnáil na n-ealaíon (PDF, 0.63 MB. Osclófar fuinneog nua)

Guidelines for the protection and welfare of children and young people in the arts sector (PDF, 0.63 MB. Opens in new window)


Treoirlínte maidir le híomhánna de leanaí agus dhaoine óga a thógáil agus a úsáid san earnáil ealaíon (PDF, 0.48 MB, Osclófar fuinneog nua)

Guidelines for taking and using images of children and young people in the arts sector (PDF, 0.54 MB. Opens in new window)

Táimid an-bhuíoch den Chomhairle Ealaíon as na treoirlínte seo a chur ar fáil d'eagraíochtaí beaga toillithe, leithéidí Sean-Nós Cois Life.