Le tacaíocht ó 
    
    Cóipcheart: Sean-Nós Cois Life, 2013
Lógó an Ghóilín
Lógó Fhoras na Gaeilge
Daoine óga agus Sean-Nós Cois Life

Beartas Shean-Nós Cois Life um Chosaint Leanaí

Táimidne Sean-Nós Cois Life tiomanta do chur chuige a thugann aird ar riachtanais na hóige inár gcuid oibre le leanaí agus le daoine óga. Dearbhaímid go gcuirfimid timpeallacht agus taithí shábháilte ar fáil, áit a dtabharfar tús áite do leas an linbh/ an duine óig. Cloífimid leis na moltaí in ‘Children First: National Guidelines for the Protection and Welfare of Children.’, a d’fhoilsigh An Roinn Sláinte agus Leanaí. Tá beartais i dtaobh na bpointí seo a leanas curtha i bhfeidhm againn le híoslódáil thíos, ina gcuimsítear:
• Cód Iompair do gach ball den choiste eagraithe
• Tuairisciú ar mhí-úsáid a bhfuil taifead air nó a bhfuil amhras ann faoi
• Rúndacht;
• Ról na bPríomchúramóirí;
• Líomhaintí faoi mhí-úsáid le linn imeachtaí Shean-Nós Cois Life;
• Gearáin agus Ráitis;
• Tarlúintí agus Timpistí.

Athbhreithneofar an beartas seo ar Eanáir 2019.

BEARTAS UM CHOSAINT LEANAÍ: SEAN-NÓS COIS LIFE >>