Eolas faoin nGradam.
Is in 1992 a bunaíodh an fhéile Sean-Nós Cois Life agus in 2021 beidh an 30ú féile á ceiliúradh againn. Ón gcéad fhéile a bhí againn in 1992 agus ó shin i leith tá an pobal amhránaíochta ‘An Góilín’ ag tabhairt tacaíocht dhílis d’fhéile Shean-Nós Cois Life agus ag comhoibriú linn chun amhránaíocht dhúchasach na Gaeilge a chur chun cinn. Go deimhin fhéin tá ‘An Góilín’ ag spreagadh amhránaíocht dhúchasach na Gaeilge ó bunaíodh é fhéin in1979.

Is mar aitheantas agus mar chomhartha ómóis agus buíochais don ghné sin dá chleachtas ealaíne pobail go speisialta a bhronnfar Gradam Shean-Nós Cois Life 2021 ar ‘An Góilín’.

Bronntar Gradam Shean-Nós Cois Life gach bliain ar dhuine nó ar dhaoine a meastar go bhfuil saibhriú faoi leith déanta acu ar amhránaíocht dhúchasach na Gaeilge thar na blianta.

BEIDH TUILLEADH EOLAIS ANSEO AR BALL


About Gradam Shean-Nós Cois Life
The Sean-Nós Cois Life festival was founded in 1992 and 2021 sees us celebrate our 30th festival. From 1992 to the present moment the community of traditional singers known as ‘An Góilín’ has given unflinching support to the Sean-Nós Cois Life festival and has worked with us to promote and encourage traditional singing in the Irish language. In fact ‘An Góilín’has been encouraging traditional singing in the Irish language since its own inception in 1979.

It is in recognition and appreciation of this particular aspect of its community art practice thatGradam Shean-Nós Cois Life 2021 is being presented to ‘An Góilín’.

The Gradam Shean-Nós Cois Life award is presented each year in recognition of the specialcontribution made by the recipient(s) to traditional singing in the Irish language. 

   
    Le tacaíocht ó 
    
    Cóipcheart: Sean-Nós Cois Life, 2020
Lógó an Ghóilín
Gradam Shean-Nós Cois Life 2021
ZOOM Dé Sathairn 17/04.
9:00 p.m. - 12:00 a.m.


Bronnfar Gradam Shean-Nós Cois Life 2021 ar an bpobal amhránaíochta ‘An Góilín’ ag ócáid thaitneamhach le linn seisiúin bheo ar líne ar ZOOM.

Fáilte roimh chách ach tá líon teoranta spásanna ar fáil. Mar sin más mian leat bheith i láthair, cuir áit in áirithint - féach an bosca thall.

The Gradam Shean-Nós Cois Life 2021 Award will be presented to ‘An Góilín’ traditional singers community during a live on-line traditional singing session via ZOOM.
All are welcome but sp
aces are limited. If you wish to be present at this occasion please book your place - see box to the right.
Cláraigh don Seisiún Zoom ar an Satharn
Register to attend Zoom session on Saturday
IONAD/ VENUE
Seisiún fíorúil ZOOM/virtual ZOOM event.

Tá srian ar an méid daoine gur féidir a ligean isteach ag seisiún Zoom. Mar sin is gá clárú don ócáid. CLÁRAIGH ANSEO >>

As there is a limit on the number of participants that can be admitted to Zoom your must register for this event.
REGISTER HERE >>