Sean-Nós na nÓg 2021

Fáilte romhat chuig Sean-Nós na nÓg. D'eagraigh Sean-Nós Cois Life an fhéile ar líne seo chun deis a thabhairt do pháistí cúpla amhrán traidisiúnta a fhoghlaim, agus taitneamh a bhaint as iad a chanadh le chéile ina dhiaidh.

Ceardlanna i bhfoirm físeán / Video workshops
Tá trí cheardlann ar fáil thíos, i bhfoirm físeáin.  Tá amhrán amháin á mhíniú agus á mhúineadh i ngach físeán. 
Three workshops are available below, in video format. Each video explains and teaches one song.

Satharn 17/04/2021 3:00-4:15 pm:  Seisiún amhránaíochta ar Zoom / singing session
Bhí seisiún amhránaíochta beo ar Zoom do na páistí.
Chanamar na hamhráin ó na ceardlanna le chéile.
Ansin bhí seans ag na páistí a gcuid amhrán féin a chanadh.
D'éirigh go hiontach leis an seisiún agus bhí slua mór i láthair.
Bhain gach duine an-taitneamh as.

There was an online live singing session on Zoom.
First we sang the songs from the workshops together.
Then the children had a chance to sing their own songs.
   
    Le tacaíocht ó 
    
    Cóipcheart: Sean-Nós Cois Life, 2020
Lógó an Ghóilín
     Ceardlann Amhránaíochta 1  
Amhránaí: Fearghas Mac Lochlainn

Amhrán:
Pota Mór Fataí

Focail: 
Pota Mór Fataí PDF >>
.
     Ceardlann Amhránaíochta 3  
Amhránaí: Antaine Ó Faracháin

Amhrán: Bog Braon don Seanduine

Focail:
Bog Braon PDF >>
.
     Ceardlann Amhránaíochta 2  
Amhránaí: Proinnsias Ó Cathasaigh

Amhrán:
Beidh Aonach Amárach

Focail:
Beidh Aonach Amárach PDF >>
.