Sean-Nós na nÓg 2021

Fáilte romhat chuig Sean-Nós na nÓg, atá á eagrú ag Sean-Nós Cois Life.
Táimid ag eagrú féile bheag ar líne, chun deis a thabhairt do pháistí cúpla
amhrán traidisiúnta a fhoghlaim, agus taitneamh a bhaint as iad a chanadh le chéile ina dhiaidh.

Ceardlanna i bhfoirm físeán / Video workshops
Tá trí cheardlann ar fáil thíos, i bhfoirm físeáin.  Tá amhrán amháin á mhíniú agus á mhúineadh i ngach físeán. 
Three workshops are available below, in video format. Each video explains and teaches one song.

Satharn 17/04/2021 3:00-4:15 pm:  Seisiún amhránaíochta ar Zoom / singing session
Fáilte romhat bheith páirteach i seisiún amhránaíochta ar Zoom.
Canfaimid na hamhráin ó na ceardlanna thíos le chéile.
Ansin tabharfar cuireadh do na páistí a gcuid amhrán féin a chanadh, más mian leo.
Caithfidh tuismitheoir bheith i láthair le gach páiste, le linn an tseisiúin ar fad.
Ní mór foirm thoillithe a chur chugainn chun páirt a ghlacadh ann.

We welcome you to join in a singing session on Zoom.
We will sing the songs from the workshops together.
The children will be also be invited to sing other songs of their own, if they wish to do so.
Each child must be accompanied by a parent/guardian for the duration of the session.
A consent form must be filled to take part.

CLÁRAIGH DON SEISIÚN ZOOM - REGISTER FOR THE ZOOM SESSION à
   
    Le tacaíocht ó 
    
    Cóipcheart: Sean-Nós Cois Life, 2020
Lógó an Ghóilín
     Ceardlann Amhránaíochta 1  
Amhránaí: Fearghas Mac Lochlainn

Amhrán:
Pota Mór Fataí

Focail: 
Pota Mór Fataí PDF >>
.
     Ceardlann Amhránaíochta 3  
Amhránaí: Antaine Ó Faracháin

Amhrán: Bog Braon don Seanduine

Focail:
Bog Braon PDF >>
.
     Ceardlann Amhránaíochta 2  
Amhránaí: Proinnsias Ó Cathasaigh

Amhrán:
Beidh Aonach Amárach

Focail:
Beidh Aonach Amárach PDF >>
.