Bronnfar Gradam Shean-Nós Cois Life 2020 ar an amhránaí dúchasach Seosamh Ó Críodáin ag ócáid thaitneamhach i gClub na Múinteoirí, 36 Cearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath 1 ag 9pm Dé Sathairn 04/04/2020. Fáilte roimh chách.

Is tréith lárnach thábhachtach í de chultúr na hamhránaíochta dúchasaí in Éirinn go gcuireann an  t-amhránaí aonair áilleacht an chultúir sin i láthair dá p(h)obal. Ach is fíor freisin go ndéanann cuid de na hiompróirí cultúir sin, iarracht speisialta saibhreas an chultúir sin atá acu féin a fhorbairt agus a sheachadadh do dhaoine eile, go speisialta do dhaoine óga.

Is duine den saghas sin é an t-amhránaí dúchasach Seosamh Ó Críodáin.  Is mar aitheantas agus mar chomhartha ómóis don ghné sin dá chuid ealaíne go speisialta a bhronnfar Gradam Shean-Nós Cois Life 2020 air.

Bronntar Gradam Shean-Nós Cois Life gach bliain ar dhuine nó ar dhaoine a meastar go bhfuil saibhriú faoi leith déanta acu ar an amhránaíocht dhúchasach thar na blianta.Is mar chomhartha ómóis agus measa a bhronntar an gradam seo, píosa dealbhadóireachta ó láimh an ealaíontóra Clíodna Cussen.  Ar an mbonn cré-umha a bhronnfar, tá íomhá ón scéal miotaseolaíochta Iomramh Bhrain, ina mealltar Bran go dtí an saol eile le hamhrán álainn.

The Gradam Shean-Nós Cois Life 2020 Award will be presented to the traditional singer Seosamh Ó Críodáin in The Teachers’ Club, 36 Parnell Square, Dublin 1 at 9pm Saturday 04/04/2020. All welcome.

An important aspect of traditional singing in Ireland is that the singer presents the inherent beauty of this culture mainly as a solo singer within his/her own community. But another vitally important aspect of the tradition is that some tradition bearers make special efforts to ensure that the beauty of this culture is developed and passed on to others within their community, especially to younger generations.

Seosamh Ó Críodáin is one such tradition bearer.  It is in recognition and appreciation of this particular aspect of his art that the Gradam Shean-Nós Cois Life 2020 award will be presented to him.

The Gradam Shean-Nós Cois Life award is presented each year in recognition of the special contribution made by the recipient to traditional singing in the Irish language. 
   
    Le tacaíocht ó 
    
    Cóipcheart: Sean-Nós Cois Life, 2020
Lógó an Ghóilín
Gradam Shean-Nós Cois Life 2020

COVID-19
Tá Sean-Nós Cois Life 2020 curtha ar athló. Ní bheidh an fhéile ar siúl ar an dátaí 3-5 Aibreán mar a bhí fógartha roimhe seo.
Coinnigh súil ar an suíomh seo agus ar ár leathanach Facebook le tuilleadh eolais a fháil.  Go raibh maith agat.

Sean-Nós Cois Life 2020 has been postponed. Our festival will no longer take place from 3-5 April as was previously publicised.
Please keep an eye on this website and our Facebook page for more information.  Thank you.