Le tacaíocht ó 
    
    Cóipcheart: Sean-Nós Cois Life, 2020
Lógó an Ghóilín
Buíochas

Urraíocht agus tacaíocht
Ba mhaith le Sean-Nós Cois Life an tacaíocht a fhaigheann muid uathu seo a leanas a aithint:
Foras na Gaeilge www.gaeilge.ie
Cló Iar-Chonnacht www.cic.ie
Feis na nGael www.feisnangael.com
Conradh na Gaeilge www.cnag.ie
RTÉ Raidió na Gaeltachta www.rte.ie/rnag/
Taisce Cheol Dúchais Éireann www.itma.ie
RTÉ www.rte.ie
Na Píobairí Uilleann www.pipers.ie
Gael Linn www.gael-linn.ie
Údarás na Gaeltachta www.udaras.ie
agus an iliomad duine eile a chabhraigh linn i slite éagsúla. 
An Chomhairle Ealaíon www.artscouncil.ie/ga/homepage.aspx
An Góilín www.goilin.com
Is mian linn freisin aitheantas a thabhairt dóibh siúd a thacaigh leis an bhféile sna blianta atá thart.