Clár na Féile:12-14 Aibreán 2024        Festival Programme: 12-14 April 2024

 
DÉ hAOINE, 12/04  8:00 pm
8:00 p.m.
Seisiún amhránaíochta dátheangach
i gcomhar leis An Góilín.  Féach liosta na n-aíonna >>
   

Bilingual singing session, in conjunction with An Góilín.
See list of guest performers
>>

Seisiún dátheangach amhránaíochta agus ceoil.
Beidh seans agat cúpla amhrán a chasadh agus/nó cúpla tiúin a sheinm ag an seisiún seo.

Costas: €3.00
IONAD/ VENUE
Club na Múinteoirí,
36 Parnell Thiar, Baile Átha Cliath 1.
D01 T6V6
   
    Le tacaíocht ó 
    
    Cóipcheart: Sean-Nós Cois Life, 2020
Lógó an Ghóilín
DÉ SATHAIRN, 13/04  10:00 - 16:00
CEARDLANN BHEO AMHRÁNAÍOCHTA & CEOIL
LIVE SINGING AND MUSIC WORKSHOP

Ceardlann amhránaíochta le hamhránaithe aitheanta
10.00 - 16.30 - Club na Múinteoirí, 36 Cearnóg Pharnell
12.30 – 13.50 Sos & Lón (anraith, ceapairí, tae/caife)

Tuilleadh eolais/More information >>
CEARDLANNA FÍSEÁIN / VIDEO WORKSHOPS
Beidh físeáin de na hamhráin a múineadh ag an gceardlann ar fáil ar an suíomh seo tar éis na féile. 
Videos of the songs taught at the workshop will be available on this website after the festival.
Tuilleadh eolais/More information >>

IONAD/ VENUE
Club na Múinteoirí - Féach léarscáil thuas/See map above.

COSTAS: €20.00

CLÁRAIGH/REGISTER
Caithfidh tú clárú don ceardlanna seo. Cláraigh ar líne>>
You must register for the workshop.  Register online>>CEARDLANNA FÍSEÁIN
VIDEO WORKSHOPS

Ní gá clárú do na ceardlanna físeáin.
You do not need to register for
the video workshops.
DÉ SATHAIRN, 13/04   8:00PM
SEISIÚN AMHRÁNAÍOCHTA / SINGING SESSION
Seisiún mór amhránaíochta ceoil agus craic.
Beidh seans agat cúpla amhrán a chasadh agus/nó cúpla tiúin a sheinm ag an seisiún seo.
Féach liosta na n-aíonna/Guest performers >>

Bronnfar Gradam Shean-Nós Cois Life le linn an tseisiúin seo freisin.

Tuilleadh eolais faoin ngradam ar fáil go luath.


Costas: €5.00
IONAD/ VENUE
Club na Múinteoirí,
36 Parnell Thiar, Baile Átha Cliath .
D01 T6V6.
Cead le taifeadtaí fuaime, grianghrafanna agus/nó físeáin a úsáid.
Beidh taifeadtaí fuaime, grianghrafanna agus físeáin á dtógáil ag Sean-Nós Cois Life le linn ócáidí atá á n-eagrú againn agus sna ceardlanna. D’fhéadfaí go mbeidh cuid acu sin á bhfoilsiú ar shuíomh  gréasáin agus ar leathanach Facebook Shean-Nós Cois Life, cúntas Instagram Shean-Nós Cois Life nó ar an suíomh idirlín atá ag An  Chomhairle Ealaíon nó ag Taisce Cheol Dúchais Éireann. Inis dúinn go soiléir má theastaíonn uait NACH n-úsáidfimid iad seo. Féach http://www.seannos.ie/pdf/Cead_2023.pdf

Permission to use sound recordings, photographs and/or videos
Sean-Nós Cois Life will be taking photographs and making sound and video recordings during events  which we are organising and during the workshops. Some of these may be published on the Sean Nós Cois Life website and/or on our Facebook page, Instagram Account or on the Arts Council or Irish Traditional Music  Archive website. If you do NOT want recordings or images to be used in this manner please let us know. See http://www.seannos.ie/pdf/Cead_2023.pdf
DÉ DOMHNAIGH, 14/04/24   2:00PM
SEISIÚN AMHRÁNAÍOCHTA / SINGING SESSION
Seisiún mór amhránaíochta ceoil agus craic.
Beidh seans agat cúpla amhrán a chasadh agus/nó cúpla tiúin a sheinm ag an seisiún seo.
Féach liosta na n-aíonna/Guest performers >>
IONAD/ VENUE
Club na Múinteoirí,
36 Parnell Thiar, Baile Átha Cliath 1.
D01 T6V6

Féach léarscáil thuas / see map above.