DÉ hAOINE, 16 Aibreán  9-12pm
9:00  12:00 p.m.
Seisiún amhránaíochta
i gcomhar leis An Góilín. 
Féach liosta na n-aíonna >>
   

Singing session, in conjunction with An Góilín.
See list of guest performers
>>
IONAD/ VENUE
Seisiún fíorúil ar ZOOM/virtual event on Zoom.

Tá srian ar an méid daoine gur féidir a ligean isteach ag seisiún Zoom. Mar sin is gá clárú don ócáid:
CLÁRAIGH ANSEO >>

As there is a limit on the number of participants that can be admitted to Zoom your must register for this event.
REGISTER HERE >>
   
    Le tacaíocht ó 
    
    Cóipcheart: Sean-Nós Cois Life, 2020
Lógó an Ghóilín
Clár na Féile: 16ú-17ú Aibreán 2021                 Festival Programme: 16th - 17th April 2021
Gach imeacht saor in aisce ar líne                      All free online events

Chun eolas a fháil faoi imeachtaí do pháistí féach:  Sean-Nós na nÓg 16ú-17ú Aibreán >>
To see the events for children go to the programme for: Sean-Nós na nÓg 16ú-17ú Aibreán >>
DÉ SATHAIRN, 17ú Aibreán ar aghaidh/onwards
Ceardlanna saor in aisce
Free workshops

1. Amhráin (do dhaoine fásta)
    Conor Ó Gallchóir (Tír Chonaill)
    Mícheál Mac Raghnaill (Liatroim)
    Caitlín Ní Chualáin (Conamara)
    Claire Nic Ruairí (Tír Chonaill)

2. Lúibíní agus Agallamh Beirte
     Siobhán Ní Mhuimhneacháin (Múscraí)

IONAD/ VENUE
Beidh na ceardlanna ar fáil i bhfoirm físeán anseo ar an suíomh, le breathnú orthu ar do chaoithiúlacht. NÍ GÁ CLÁRÚ DO NA CEARDLANNNA.  Cliceáil ar an nasc thíos.

The workshops will be available as videos here on our website, to view at your convenience. NO REGISTRATION NEEDED. Click on the link below.

CEARDLANNA 2021 >>
DÉ SATHAIRN, 17 Aibreán 9-12pm
9:00-12:00 p.m.
Seisiún mór amhránaíochta agus spraoi.
Online traditional sean-nós singing session, including presentation of Sean-Nós Cois Life Award
Féach liosta na n-aíonna/Guest performers >>

Bronnfar Gradam Shean-Nós Cois Life le linn an tseisiúin

Tuilleadh eolais faoin ngradam >>

IONAD/ VENUE
Seisiún fíorúil ar ZOOM/virtual event on Zoom.

Tá srian ar an méid daoine gur féidir a ligean isteach ag seisiún Zoom. Mar sin is gá clárú don ócáid. CLÁRAIGH ANSEO >>

As there is a limit on the number of participants that can be admitted to Zoom your must register for this event.
REGISTER HERE >>


Is gá clárú don dá oíche faoi seach: .i.  don Aoine agus arís don Satharn. Má chláraíonn tú d'ócáid amháin ní chiallaíonn sin go bhfuil tú cláraithe don oíche eile.
You need to register for each event separately: i.e. For Friday and again for Saturday. If you register for one event your are not automatically registered for the other night.

Cead le taifeadtaí fuaime, grianghrafanna agus/nó físeáin a úsáid.
Beidh taifeadtaí fuaime, grianghrafanna agus físeáin á dtógáil ag Sean-Nós Cois Life le linn ócáidí atá á n-eagrú againn agus sna ceardlanna. D’fhéadfaí go mbeidh cuid acu sin á bhfoilsiú ar shuíomh gréasáin agus leathanach Facebook Shean-Nós Cois Life nó ar an suíomh idirlín atá ag An Chomhairle Ealaíon nó ag Taisce Cheol Dúchais Éireann. Inis dúinn go soiléir má theastaíonn uait NACH n-úsáidfimid iad seo. Féach http://www.seannos.ie/Cead.pdf

Permission to use sound recordings, photographs and/or videos
Sean-Nós Cois Life will be taking photographs and making sound and video recordings during events which we are organising and during the workshops. Some of these may be published on the Sean-Nós Cois Life website and/or on our Facebook page or on the Arts Council or Irish Traditional Music Archive website. If you do NOT want recordings or images to be used in this manner please let us know. See http://www.seannos.ie/Cead.pdf