Le tacaíocht ó 
    
    Cóipcheart: Sean-Nós Cois Life, 2013
Lógó an Ghóilín
Lógó Fhoras na Gaeilge
DÉ hAOINE, 5 AIBREÁN
9:00 p.m.
Seisiún amhránaíochta
i gcomhar leis An Góilín. 
Féach liosta na n-aíonna >>
   

Singing session, in conjunction with An Góilín.
See list of guest performers
>>
IONAD/ VENUE
Club na Múinteoirí, 36 Cearnóg Pharnell, BÁC 1
The Teachers' Club, 36 Parnell Sq., Dublin 1

www.clubnamuinteoiri.com
DÉ SATHAIRN, 6 AIBREÁN
10:00 a.m.- 4:30 p.m   Ceardlanna damhsa & amhránaíochta
Sean-Nos Dancing and Singing workshops

     1. Damhsa ar an Sean-Nós:

      Úna Ní Fhlatharta

     2. Amhránaíocht:
     Sailí Ní Dhroighneáin
     Diane Ní Chanainn

Cláraigh i gcomhair na gceardlanna >>
Register for workshops >>
IONAD/ VENUE
Na Píobairí Uilleann, 15 Sráid Henrietta, BÁC 1.
Na Píobairí Uilleann, 15 Henrietta St., Dublin 1.

9:00 p.m.
Bronnadh Ghradamh Shean-Nós Cois Life Presentation of Sean-Nós Cois Life Award
In ómós do Chlann Ghriallais ar fad agus le bronnadh ar Sarah Ghriallais
Tuilleadh eolais faoin ngradam >>


Seisiún mór amhránaíochta, damhsa, ceoil & spraoi
.

Féach liosta na n-aíonna >>
IONAD/VENUE 
Club na Múinteoirí, 36 Cearnóg Pharnell, BÁC 1.
Teachers Club, 36 Parnell Square, Dublin 1.
Learscail d'Áras na bPíobairí Uilinn
DÉ DOMHNAIGH, 7 AIBREÁN
2:30 p.m.
Seisiún mór amhránaíochta, damhsa, ceoil & spraoi

Féach liosta de aíonna na féile >>
   

Singing session, in conjunction with An Góilín.
See list of festival guests
>>
IONAD
Tigh Hughes, 19 Sráid na Seansaireachta, BÁC 7.
Hughes' Pub, 19 Chancery St., Dublin 7.


Léarscáil ar TripAdvisor >>
Léarscáil de Chlub na Múinteoirí
Clár na Féile: 5-7 Aibreán 2019                 Festival Programme, 5-7 April, 2019