Le tacaíocht ó 
    
    Cóipcheart: Sean-Nós Cois Life, 2013
Lógó an Ghóilín
Lógó Fhoras na Gaeilge
DÉ hAOINE, 31 MÁRTA
9:00 p.m.
Seisiún amhránaíochta
i gcomhar leis An Góilín. 
Féach liosta na n-aíonna >>
   

Singing session, in conjunction with An Góilín.
See list of guest performers
>>
IONAD/ VENUE
Club na Múinteoirí, 36 Cearnóg Pharnell, BÁC 1
The Teachers' Club, 36 Parnell Sq., Dublin 1

www.clubnamuinteoiri.com
DÉ SATHAIRN, 1 AIBREÁN
10:00 a.m.- 4:30 p.m   Ceardlanna damhsa & amhránaíochta
Sean-Nos Dancing and Singing workshops

     1. Damhsa ar an Sean-Nós:

      Caoimhe Ní Mhaolagáin (Baile Átha Cliath)

     2. Amhránaíocht:
     Eamon Ó Donnchadha (Baile Átha Cliath, Ráth Chairn)

Cláraigh i gcomhair na gceardlanna >>
Register for workshops >>
IONAD/ VENUE
Na Píobairí Uilleann, 15 Sráid Henrietta, BÁC 1.
Na Píobairí Uilleann, 15 Henrietta St., Dublin 1.

9:00 p.m.
Bronnadh Ghradam Shean-Nós Cois Life
ar Josie Sheáin Jeaic Mac Donncha
Tuilleadh eolais >>
faoin nGradam ar fáil go luath.

9.30 p.m.
Seisiún mór amhránaíochta, damhsa, ceoil & spraoi
Féach liosta na n-aíonna >>

Presentation of Gradam Shean-Nós Cois Life (award) to Josie Sheáin Jeaic Mac Donncha. Further information about Gradam
followed by singing, dancing, music session.
See list of guest performers >>IONAD/VENUE 
Club na Múinteoirí, 36 Cearnóg Pharnell, BÁC 1.
Teachers Club, 36 Parnell Square, Dublin 1.
Learscail d'Áras na bPíobairí Uilinn
DÉ DOMHNAIGH, 2 AIBREÁN
2:30 p.m.
Seisiún mór amhránaíochta, damhsa, ceoil & spraoi

Féach liosta de aíonna na féile >>
   

Singing session, in conjunction with An Góilín.
See list of festival guests
>>
IONAD
Tigh Hughes, 19 Sráid na Seansaireachta, BÁC 7.
Hughes' Pub, 19 Chancery St., Dublin 7.


Léarscáil ar TripAdvisor >>
Léarscáil de Chlub na Múinteoirí
Clár na Féile: 31 Márta - 2 Aibreán 2017                 Festival Programme, 31 March- 2 April, 2017