Le tacaíocht ó 
    
    Cóipcheart: Sean-Nós Cois Life, 2020
Lógó an Ghóilín
DÉ hAOINE, 3 AIBREÁN
9:00 p.m.
Seisiún amhránaíochta
i gcomhar leis An Góilín. 
Féach liosta na n-aíonna >>
   

Singing session, in conjunction with An Góilín.
See list of guest performers
>>
IONAD/ VENUE
Club na Múinteoirí, 36 Cearnóg Pharnell, BÁC 1
The Teachers' Club, 36 Parnell Sq., Dublin 1

www.clubnamuinteoiri.com
Clár na Féile: 3-5 Aibreán 2020                 Festival Programme, 3-5 April, 2020
DÉ SATHAIRN, 4 AIBREÁN
10:00 a.m.- 4:30 p.m   Ceardlanna damhsa & amhránaíochta
Sean-Nos Dancing and Singing workshops

     1. Damhsa ar an Sean-Nós:

      Evan Ó Gríofa (Conamara)

     2. Amhránaíocht:
     Sláine Ní Chathalláin (Corca Dhuibhne)

     3. Agallamh Beirte/Lúibíní:
      Ógie Ó Céilleachair (An Rinn)

Cláraigh i gcomhair na gceardlanna >>
Register for workshops >>
IONAD/ VENUE
Na Píobairí Uilleann, 15 Sráid Henrietta, BÁC 1.
Na Píobairí Uilleann, 15 Henrietta St., Dublin 1.

9:00 p.m.
Bronnadh Ghradamh Shean-Nós Cois Life Presentation of Sean-Nós Cois Life Award
ar Sheosamh Ó Críodáin (Múscraí)
Tuilleadh eolais faoin ngradam >>

Seisiún mór amhránaíochta, damhsa, ceoil & spraoi
.

Féach liosta na n-aíonna >>
IONAD/VENUE 
Club na Múinteoirí, 36 Cearnóg Pharnell, BÁC 1.
Teachers Club, 36 Parnell Square, Dublin 1.
Learscail d'Áras na bPíobairí Uilinn
DÉ DOMHNAIGH, 5 AIBREÁN
2:30 p.m.
Seisiún mór amhránaíochta, damhsa, ceoil & spraoi

Féach liosta de aíonna na féile >>
   

Singing session, in conjunction with An Góilín.
See list of festival guests
>>
IONAD
Tigh Hughes, 19 Sráid na Seansaireachta, BÁC 7.
Hughes' Pub, 19 Chancery St., Dublin 7.


Léarscáil ar TripAdvisor >>
Léarscáil de Chlub na Múinteoirí
COVID-19 & SEAN-NÓS COIS LIFE

DÁTAÍ NUA - 26ú-27ú MEITHEAMH
De bharr treoirlínte sláinte, ní raibh Sean-Nós Cois Life 2020 ar siúl ar an dátaí 3-5 Aibreán mar a bhí fógartha.

Tá ríméad orainn go mbeidh an fhéile ar siúl go fíorúil ar an ríomhaire anois ar an 26ú & 27ú Meitheamh.  Tá súíl againn go mbeidh tú linn. 

Tuilleadh eolais ar fáil go luath ar an suíomh seo agus ar ár leathanach Facebook

NEW DATES 26th-27th JUNE
Due to health restrictions, Sean-Nós Cois Life 2020 did not take place from 3-5 April as planned.

We are delighted to announce that the festival will now happen virtually on the 26th and 27th of June.

More information soon on this website and our Facebook page .