Cláraigh linn
chun eolas faoin bhféile
a fháil ar ríomhphost
amach anseo


Fógraí

Cóipcheart:
Sean-Nós Cois Life, 2010
Gradam Shean-Nós Cois Life
Ba mhór ag Sean-Nós Cois Life tú a bheith i láthair i gClub na Múinteoirí, 36 Cearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath 1.
ag 9.00 i.n. ar an Satharn 17/04/2010
nuair a bhronnfar Gradam Shean-Nós Cois Life ar Mhaidhc Dainín ÓSé.
Tuilleadh eolais

Clár na féile foilsithe anois.
Tuilleadh eolais

Urraíocht agus tacaíocht
Ba mhaith le Sean-Nós Cois Life an tacaíocht a fhaigheann muid uathu seo a leanas a aithint:
Tuilleadh eolais


Tábhachtach
Níl cead taifeadadh a dhéanamh gan cead a fháil roimh ré ón gcoiste.
Má tá ceist agat, téigh i dteagmháil linn.
Ainm:
R-phost: